Skip to main content

Postrehli ste už fakt, že ľudstvo už žije na ekologický dlh. Emisie hýbu aj automobilovým priemyslom a ich meranie je častokrát zložitéčasovo náročné. Automobilka ŠKODA AUTO všetky vyprodukované emisie zo svojich automobilov starostlivo sledujekontroluje.

 

Meranie emisií od počiatkov

Verte či nie, česká automobilka začala merať hladiny nebezpečných emisií pred vyše 60 rokmi. Tieto kontroly sú dôležitou súčasťou pri vývoji motora, čím ŠKODA AUTO dokáže pružne reagovať na meniace sa potreby trhu, zákazníkov aj legislatívy.

Emisné centrum

V susedstve Mladej Boleslavy bolo pre potreby merania emisií postavené špeciálne emisné centrum Juh s kondičným priestorom pre prípravu automobilov na meranie. Technici z  centra majú k dispozícii agregáty nielen so spaľovacím motorom, ale aj pre budúce elektromobilyhybridy. Všetky tieto skúšobné boxy sú vybavené valcovým dynamometrom. Ten stimuluje zotrvačné hmoty vozidla, aerodynamický odpor vzduchu a valivý odpor tak, aby sa testy čo najviac priblížili realite.

www.skoda-storyboard.com

Podmienky laboratória

Už spomínaný valcový dynamometer umožňuje simulovať jazdu až do 250 km/h. Odporové sily pôsobiace na vozidlo pri prevádzke na ceste sú na účely skúšok nahradené pôsobením brzdných elektromotorov samostatných pre obe osi vozidla a každý s výkonom 220 KW. Laboratórium umožňuje meranie emisií v širokom spektre extrémnych teplôt od -40 °C do +65 °C a pri relatívnej vlhkosti od 10 do 95 %.

Čo meraním dosiahneme?

Počas merania emisií sa do analytického systému odoberajú výfukové plyny. Tu sa meria nielen celkový objem, ale aj koncentrácia jednotlivých toxických látok. Takýmto spôsobom meriame množstvo oxidu uhličitého, oxidu uhoľnatého, oxidov dusíka, uhľovodíky, metán a počet i hmotnosť pevných častíc.

meranie emisii skoda auto

www.skoda-storyboard.com

Analýza výfukových plynov

Kombináciou presného merania a zložitých matematických výpočtov analyzujeme množstvo výfukových plynov. Všetky predané vozidlá od roku 2018 musia spĺňať normu podľa predpisu WLTP a RDE s pomocou mobilného analytického systému PEMS. Ide o metodiku merania emisií v laboratórnych podmienkach pri jazde v bežnej prevádzke.

V rámci priestorov emisného centra Juh prebieha samotná montáž zariadení PEMS, ale aj procedúra overujúca ich funkčnosť. ŠKODA AUTO tak disponuje až 11 zariadeniami PEMS – sedem kusov patrí do oblasti Technického vývoja a zostávajúce štyri zase prevzal útvar Kvality.

meranie emisii auto bors skoda auto

www.skoda-storyboard.com

Zdroj: www.skoda-storyboard.com