Skip to main content

ŠKODA Assistance

ŠKODA Assistance volajte v prípade nepojazdnosti vozidla z dôvodu havárie, alebo iných vonkajších vplyvov. Pracovníci centrály vám poradia ako ďalej a sprostredkujú vami požadované služby, ako je odťah havarovaného vozidla do autorizovaného servisu ŠKODA, zaistenie náhradnej dopravy a zapožičianie náhradného vozidla pre posádku, či prenocovanie v hoteli a pod.
Poskytnuté služby, ktoré nie sú kryté poistením vášho vozidla, budú z vašej strany samozrejme hradené.

Opravy havarovaných vozidiel smerujte do autorizovaných servisov ŠKODA, napríklad aj k nám do AutoBors. Naši pracovníci vám tiež ochotne pomôžu pri vybavovaní náležitostí opravy vozidla s vašou poisťovňou.

Pomoc pri neočakávanej poruche v Slovenskej republike

Ak vznikne porucha na vozidle počas bežnej pracovnej doby od 7 do 16 hodiny, je potrebné zavolať pokiaľ možno priamo do najbližšieho autorizovaného servisu ŠKODA. Kontakt na najbližší autorizovaný servis ŠKODA poskytne centrála ŠKODA Assistance.

Mimo pracovnej doby alebo počas víkendov a sviatkov zavolajte bezplatnú centrálu ŠKODA Assistance na telefónne číslo: 0800 124 125

Centrála je k dispozícii 24 hodín denne, 365 dní v roku a kedykoľvek  sprostredkuje potrebnú pomoc.

Pri privolaní pomoci musíte mať pri sebe „Servisnú knižku“ alebo OEV príslušného vozidla.

Telefonicky je nutné poskytnúť údaje: 

  • meno a adresu majiteľa vozidla (prípadne vodiča) EVČ a farbu vozidla
  • typ a výrobné číslo (VIN) vozidla
  • stručný opis poruchy
  • presné určenie miesta odstaveného vozidla

Pomoc pri neočakávanej poruche v zahraničí

Obráťte sa na najbližší miestny autorizovaný servis ŠKODA a počas víkendov, sviatkov alebo kedykoľvek v prípade jazykových problémov volajte centrálu „ŠKODA Assistance“ v Slovenskej republike na číslo: +421 2 43 29 15 47

Garancia mobility doživotne

Pri dodržiavaní intervalov servisných prehliadok a vykonaní všetkých záručných a pozáručných opráv  využívate služby ŠKODA Assistance zdarma. Uskutočnenie pravidelnej servisnej prehliadky a prípadných odporučených opráv vám bude zaznamenaný a potvrdený v Servisnej knižke, alebo v Digitálnom servisnom pláne. Týmto sa garancia mobility automaticky predlžuje vždy do najbližšej Servisnej prehliadky.

Spýtajte sa na možnosti ŠKODA Assistance

    *Odoslaním formulára beriem na vedomie, že moje osobné údaje v ňom uvedené budú použité iba za účelom organizačného zabezpečenia mojej požiadavky a po jej naplnení budú vymazané z informačného systému spoločnosti AutoBors s. r. o.