Skip to main content

Komplexné poistenie

Na naše komplexné poistenie sa môžete spoľahnúť

Ponúkame jedinečný balík v rámci komplexného poistenia, ktorý pokryje všetky riziká spojené s prevádzkou vozidla a platí po celom území Európy. Potrebná je iba jedna zmluva a jedna platba mesačne spolu s úverovou alebo lízingovou splátkou a ste chránení.

Poistenia a služby:

 • Havarijné poistenie (HP)
  Uzatvára sa proti poškodeniu, zničeniu, krádeži, živlu a vandalizmu. Toto poistenie platí území celej Európy.
 • Povinné zmluvné poistenie (PZP)
  PZP zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla sa vzťahuje na toho, kto zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla uvedeného v poistnej zmluve.
 • Poistenie finančnej straty
  V prípade totálnej škody v dôsledku havárie alebo krádeže vášho vozidla dostanete 100 % nadobúdacej ceny vozidla. Poisťovňa vám teda vyplatí takú istú sumu, za akú ste auto kúpili.
 • Náhradné vozidlo
  V prípade poistnej udalosti majú klienti automaticky nárok na náhradné vozidlo. Ak bude vaše auto v servise, budete teda počas nevyhnutnej doby mobilný.
 • Pripoistenie čelného skla
  V prípade poškodenia čelného skla je jeho oprava, prípadne výmena realizovaná výhradne v autorizovanom servise. Takto vzniknutú škodu hradí bez vašej spolúúčasti v celej výške poisťovňa.
 • Poistenie pneumatík
  Ak budú poškodené alebo zničené pneumatiky na vašom vozidle je ich oprava, prípadne výmena realizovaná v autorizovanom servise. Vzniknutú škodu hradí do technickej hodnoty pneumatík poisťovňa, bez vašej spoluúčasti.
 • Právny asistent
  VWFS asistent je bezplatná nonstop služba, ktorá klientom telefonicky poskytuje spoľahlivé právne informácie, zabezpečuje preklady a tlmočenie, opravy, náhradné vozidlo, rokovania s políciou alebo ubytovanie.

Spýtajte sa na možnosti komplexného poistenia vášho vozidla

  *Odoslaním formulára beriem na vedomie, že moje osobné údaje v ňom uvedené budú použité iba za účelom organizačného zabezpečenia mojej požiadavky a po jej naplnení budú vymazané z informačného systému spoločnosti AutoBors s. r. o.