Súhlas so spracovaním osobných údajov

 

1. Týmto udeľujem súhlas spoločnosti AutoBors s.r.o., so sídlom Vojtechovce 321, 930 38 Nový Život, IČO 53070071, DIČ 2121248503, IČ DPH SK2121248503 , Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 46717/T (Ďalej len “Správca”), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. O ochrane osobných údajov (ďalej len “zákon o ochrane osobných údajov”) spracovávala tieto osobné údaje:

– meno a priezvisko
– názov spoločnosti
– e-mail
– telefónne číslo
– adresa bydliska/sídla spoločnosti
– cookies v prehliadači

 

2. Meno, priezvisko, názov spoločnosti, telefónne číslo, e-mail, adresu/sídlo spoločnosti a cookies v prehliadači je nutné spracovať za účelom marketingu . Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu 8 rokov.

 

3. S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu na viktor.bors@autobors.sk alebo listu na kontaktné údaje spoločnosti.

 

4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom, osobné údaje však pre Správcu môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

– Poskytovateľ softvéru pre hromadnú elektronickú poštu MailChimp.com
– Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.

 

5. Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

– vziať súhlas kedykoľvek späť,

– požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,

– požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,

– vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,

– požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,

– v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.