Skip to main content

Súhlas so spracovaním osobných údajov

 

1. Týmto udeľujem súhlas spoločnosti AutoBors s.r.o., so sídlom Vojtechovce 321, 930 38 Nový Život, IČO 53070071, DIČ 2121248503, IČ DPH SK2121248503 , Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 46717/T (Ďalej len „Správca“), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. O ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) spracovávala tieto osobné údaje:

– meno a priezvisko
– názov spoločnosti
– e-mail
– telefónne číslo
– adresa bydliska/sídla spoločnosti
– cookies v prehliadači

 

2. Meno, priezvisko, názov spoločnosti, telefónne číslo, e-mail, adresu/sídlo spoločnosti a cookies v prehliadači je nutné spracovať za účelom marketingu . Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu 8 rokov.

 

3. S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu na viktor.bors@autobors.sk alebo listu na kontaktné údaje spoločnosti.

 

4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom, osobné údaje však pre Správcu môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

– Poskytovateľ softvéru pre hromadnú elektronickú poštu MailChimp.com
– Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.

 

5. Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

– vziať súhlas kedykoľvek späť,

– požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,

– požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,

– vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,

– požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,

– v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.