Skip to main content

Pravidelné kontroly STK a EK sa, samozrejme, týkajú všetkých motoristov. V rámci STK ide o pravidelnú kontrolu s cieľom posúdiť technický stav vozidla a zistiť, či je spôsobilé jazdiť v bežnej premávke. Emisná kontrola je zase meraním a kontrolou motoravyprodukovaných emisií. Ako sa na tieto kontroly pripraviť? Na čo by ste nemali zabudnúť? Aké doklady je nevyhnutné predložiť technikom na konkrétnej stanici?

Frekvencia povinných kontrol

Lehota na vykonanie STK alebo EK sa líši v závislosti od toho, či je vaše auto nové, alebo si už čo-to odžilo. V prípade nových vozidiel by ste ju prvýkrát mali absolvovať po štyroch rokoch od zakúpenia vozidla a následne každé dva roky. Pri jazdených a starších vozidlách je to každé dva roky.

Príprava vozidla

Ak sa na tieto kontroly vopred svedomito pripravíte, ušetríte si mnoho času a starostí. Najlepšou radou, ktorú vám môžeme poskytnúť je preto kontrola vozidla u vášho automechanika pred samotnou povinnou kontrolou. Samozrejme, tento krok nie je 100 % zárukou toho, že vaše vozidlo STK a EK aj naozaj prejde. Nezabúdajte ani na to, že všetky zmeny, napr. veľkosť kolies či fólie, musia byť zapísané vo vašom technickom preukaze. Čo teda pracovníci na konkrétnej stanici kontrolujú?

 • VIN číslo vozidla (musí korešpondovať s údajmi technickom preukaze a musí byť čitateľné)
 • Správne upevnenie EČV
 • Funkčnosť bŕzd
 • Funkčnosť radenia
 • Nápravy
 • Dezén kolies
 • Karosériu
 • Povinnú výbavu
 • Funkčnosť klaksónu
 • Vodu v ostrekovači
 • Svetelnú signalizáciu

skoda auto STK a emisna kontrola

Povinná výbava vozidla

Viete, čo všetko patrí k povinnej výbave vozidla? Tá by mala byť súčasťou každého vozidla, preto ju technici na STK zvyknú kontrolovať. V súčasnosti smernice píšu o 6 veciach, ktoré povinná výbava vášho vozidla musí obsahovať. Väčšina z nich nám poslúži pri úplne banálnych záležitostiach, ako nehoda alebo defekt a sú nasledovné:

 • Autolekárnička
 • Výstražný trojuholník
 • Reflexná vesta
 • Náhradné koleso
 • Príručný zdvihák
 • Kľúč na matice alebo skrutky

 

Povinné doklady

V minulosti ste sa pri STK vozidla museli preukázať niekoľkými dokladmi. Tento zákon už v súčasnosti neplatí. Pri STK vozidla vám preto postačí minimálne jeden doklad o vozidle. Výber, ktorý z dokladov si vyberiete, tak ostáva už len na vás. Bez dokladov pracovník STK nemôže vykonať!

 

Prihláste sa včas

Aby ste predišli rôznym komplikáciám, odporúčame naplánovať si povinné kontroly aspoň mesiac pred uplynutím platnosti starých dokladov. Ak na tieto kontroly zabudnete, alebo ich jednoducho nestihnete vykonať včas, hrozí vám pokuta až 55 €. Aj to iba v prípade, že svoje povinnosti vykonáte do 15 dní a pokutu riadne zaplatíte.

Vodičom sa častokrát stáva, že kontrolou neprejdú pre úplne maličkosti, ako nedoplnená voda v ostrekovači, expirácia lekárničky, chýbajúci výstražný trojuholník, nezapísané zmeny o vozidle či nefunkčné sťahovanie okien. Pred samotnou STK a EK sa preto uistite, že ste nič nezanedbali a že ste svoje povinnosti vykonali dôkladne. Dohodnite si termín kontroly vášho vozidla pred STK a EK v autorizovanom servise ŠKODA.