Skip to main content

Ako sa dá privolať pomoc pri neočakávanej poruche?

V Slovenskej republike: 
Mimo pracovnej doby alebo počas víkendov a sviatkov zavolajte bezplatnú centrálu „ŠKODA Assistance“ na telefónne číslo:

0800 11 9455

 

Na túto centrálu volajte samozrejme aj v prípade akýchkoľvek problémov pri spojení s najbližším autorizovaným servisom ŠKODA. Centrála „ŠKODA Assistance“ je Vám k dispozícii 24 hodín denne, 365 dní v roku a kedykoľvek Vám sprostredkuje potrebnú pomoc.

Pri privolaní pomoci majte u seba „Servisnú knižku“ príslušného vozidla. Telefonicky je treba poskytnúť nasledujúce údaje:

  • meno a adresu majiteľa vozidla (prípadne vodiča)
  • EVČ a farbu vozidla
  • typ a výrobné číslo vozidla
  • stručný opis poruchy
  • presné určenie miesta odstaveného vozidla

V zahraničí:

Obráťte sa na najbližší miestny autorizovaný servis ŠKODA. Počas víkendov, sviatkov alebo kedykoľvek v prípade jazykových problémov volajte centrálu „ŠKODA Assistance“ v Slovenskej republike na číslo:

+421 2 4920 5951

 

Pracovníci centrály Vám sprostredkujú potrebnú pomoc a ochotne Vám pomôžu vyriešiť Vašu nepríjemnú situáciu.

 

Sú všetky tieto služby naozaj bezplatne poskytované počas celej životnosti vozidla?

Áno, za predpokladu, že budete plniť podmienky starostlivosti o vozidlo, uvedené v „Servisnej knižke“ Vášho vozidla. Znamená to predovšetkým dodržanie intervalov servisných prehliadok a vykonanie všetkých záručných a pozáručných opráv vo Vami zvolenom autorizovanom servise ŠKODA. Pri servisných prehliadkach sa použijú výhradne ŠKODA Originálne dielce, a výrobcom predpísané prevádzkové náplne dodané autorizovaným servisným partnerom ŠKODA vykonávajúcim servisnú prehliadku. Uskutočnenie pravidelnej „Servisnej prehliadky“ a prípadných odporučených opráv Vám autorizovaný servis Škoda potvrdí v „Servisnej knižke“. Tým sa Vám garancia mobility automaticky predlžuje vždy do najbližšej Servisnej prehliadky. Dôležitým podkladom k preukázaniu oprávnenia na tieto služby je preto „Servisná knižka“ príslušného vozidla, ktorú noste v každom prípade použitia vozidla vždy so sebou. V prípade jej straty sa obráťte na Váš autorizovaný servis ŠKODA, ktorý potom zabezpečí vystavenie duplikátu.

Vážený zákazník, prajeme Vám mnoho šťastných kilometrov s vozidlom ŠKODA a veríme, že tieto služby budete musieť využívať naozaj iba výnimočne.

 

Čo robiť v prípade dopravnej nehody v tuzemsku?

Centrálu ŠKODA Assistance môžete volať aj v prípade nepojazdnosti vozidla z dôvodu havárie, alebo iných vonkajších vplyvov (vyššia moc, vandalské poškodenie, vykradnutie a pod.). Pracovníci centrály Vám v tejto nepríjemnej situácii poradia ako ďalej postupovať a sprostredkujú Vám Vami požadované služby, napríklad odťah havarovaného vozidla do autorizovaného servisu ŠKODA, zaistenie náhradnej dopravy pre posádku vozidla, zapožičanie náhradného vozidla, prenocovanie v hoteli pre posádku vozidla a pod. Poskytnuté služby, ktoré nie sú kryté poistením Vášho vozidla, budú z Vašej strany hradené.

Opravy havarovaných vozidiel smerujte do autorizovaných servisov ŠKODA, ktoré sú schopné zaistiť opravu na najvyššej technickej úrovni za použitia ŠKODA Originálnych dielcov a využitia najmodernejšej schválenej opravárenskej a diagnostickej techniky. Pracovníci autorizovaných servisov Škoda Vám tiež ochotne pomôžu pri vybavovaní náležitostí opravy Vášho vozidla s Vašou poisťovňou.

Vážený zákazník, prajeme Vám mnoho šťastných kilometrov s vozidlom ŠKODA a veríme, že tieto služby budete musieť využívať naozaj iba výnimočne.

Vysoká technická úroveň a kvalita vozidiel ŠKODA je toho zárukou.