Skip to main content

Importér vozidiel ŠKODA na Slovensku – ŠKODA AUTO Slovensko, s.r.o. každoročne hľadá a oceňuje najlepších predajcov roka za ich dosiahnuté výsledky v súťaži ŠKODA Liga.

Motivačná súťaž ŠKODA Liga sa tentokrát konala 16. februára 2018 v Žiline a nám sa spomedzi všetkých servisných partnerov Škoda na Slovensku podarilo získať viacero ocenení:

V celoslovenskom vyhodnotení spoločnosti ALLIANZ, tj. autorizované aj neautorizované predajne a servisy sme získali ocenenie TOP servis 2017 za vysokú kvalitu klampiarskych opráv

 1. miesto v oblasti kvality a výkonnosti servisu

3. miesto predajca nových vozidiel do RCP 120

3. miesto predaj príslušenstva